Voucher và Tài Liệu Ôn Thi Chứng Chỉ Quốc Tế CompTIA SECURITY+

Đăng kí voucher thi Comptia Security + (SY0-501) với giá ưu đãi kèm Tài liệu ôn thi chứng chỉ quốc tế CompTIA Security+ (gồm 2 bộ dump đã verify – có người passed hơn 1000 câu hỏi : SY0-501 (997 câu) và SY0-601 (162 câu) tổng giá trị là 120 $. Tổng phí là 6.500.000Continue reading “Voucher và Tài Liệu Ôn Thi Chứng Chỉ Quốc Tế CompTIA SECURITY+”