Khóa Học Trực Tuyến CompTIA IT Fundamentals+

Khóa học Các nguyên tắc cơ bản về CNTT của CompTIA + Kỳ thi CompTIA CNTT Cơ bản (FC0-U61) tập trung vào các kỹ năng và kiến ​​thức CNTT cơ bản cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ thường được thực hiện bởi các chuyên gia CNTT. Bằng cách hoàn thành các nhiệm vụContinue reading “Khóa Học Trực Tuyến CompTIA IT Fundamentals+”