Voucher và Tài Liệu Ôn Thi Chứng Chỉ Quốc Tế CompTIA SECURITY+

Đăng kí voucher thi Comptia Security + (SY0-501) với giá ưu đãi kèm Tài liệu ôn thi chứng chỉ quốc tế CompTIA Security+ (gồm 2 bộ dump đã verify – có người passed hơn 1000 câu hỏi : SY0-501 (997 câu) và SY0-601 (162 câu) tổng giá trị là 120 $. Tổng phí là 6.500.000Continue reading “Voucher và Tài Liệu Ôn Thi Chứng Chỉ Quốc Tế CompTIA SECURITY+”

Khuyến Mãi Khuyến Học Comptia ITF+ (70% Off)

Để nhập môn các chương trình đào tạo của Comptia hay thế giới mạng và bảo mật các bạn nên rèn luyện trên thao trường ITF + để nắm vững các khái niệm nền tảng của mạng và an toàn thông tin. Khóa học có thời gian 3 tháng trên lớp học trực tuyến iClassContinue reading “Khuyến Mãi Khuyến Học Comptia ITF+ (70% Off)”

Quyền Lợi & Trách Nhiệm Của Học Viên

Tham gia học tập trực tuyến tại Comptia VIETNAM các bạn sẽ có những quyền lợi và trách nhiệm như sau : Sau khi đăng kí các bạn sẽ được cấp tài khoản để truy cập lớp học trực tuyến qua địa chỉ https://security365.practice-labs.com/  với thời hạn 3 tháng hay 6 tháng tùy thời lượngContinue reading “Quyền Lợi & Trách Nhiệm Của Học Viên”