Khuyến Mãi Khuyến Học Comptia ITF+ (70% Off)

Để nhập môn các chương trình đào tạo của Comptia hay thế giới mạng và bảo mật các bạn nên rèn luyện trên thao trường ITF + để nắm vững các khái niệm nền tảng của mạng và an toàn thông tin. Khóa học có thời gian 3 tháng trên lớp học trực tuyến iClass với các bài hướng dẫn hand on và hệ thống máy tính thực hành đầy đủ. Học phí 4500 K được giảm giá chỉ còn 1.250.000 VND cho các học viên đăng kí trong tuần cuối của tháng 2.

Chương trình ITF+ được hướng dẫn chi tiết với nhiều chủ đề thiết thực theo nội dung sau

Nội dung khóa học CompTIA IT Fundamentals+
 1. Quản lý công cụ hệ điều hành
 2. Cài đặt Windows
 3. Chạy Linux từ đĩa CD trực tiếp
 4. Định cấu hình thiết bị di động
 5. Quản lý bảo mật hệ thống tệp
 6. Định cấu hình phần mềm chống phần mềm độc hại dựa trên mạng
 7. Quản lý cập nhật hệ điều hành
 8. Chính sách mật khẩu
 9. Xác thực đa yếu tố và chạy dưới dạng
 10. Quản lý sao lưu và khôi phục
 11. Quản lý xác thực người dùng với RADIUS
 12. Làm việc với các thẻ HTML cơ bản
 13. Cơ bản về lập trình phần mềm
 14. Làm việc với các kiểu dữ liệu ban đầu trong Javascript
 15. Làm việc với các kiểu dữ liệu nguyên thủy trong Python
 16. Chuyển đổi kiểu dữ liệu bằng Python
 17. Các khái niệm cơ sở dữ liệu cốt lõi
 18. Lưu trữ dữ liệu
 19. Sửa đổi dữ liệu
 20. Quản trị Cơ sở dữ liệu
 21. Trinh sát Kỹ thuật Xã hội
 22. Cài đặt phần mềm năng suất
 23. Làm việc với Phần mềm Kinh doanh – Xuất bản trên Máy tính để bàn và Trình tạo PDF
 24. Quản lý phương thức gửi đơn
 25. Khắc phục sự cố kết nối mạng
 26. Khắc phục sự cố hệ điều hành Windows
 27. Quản lý cài đặt trình duyệt web Phần 1
 28. Quản lý cài đặt trình duyệt web Phần 2
 29. Quản lý đơn vị đo – Đĩa, Thông lượng mạng và Bộ xử lý
 30. Triển khai bảo mật thiết bị với ứng dụng chống phần mềm độc hại
 31. Triển khai bảo mật thiết bị với chính sách mật khẩu và tường lửa dựa trên máy chủ
 32. Triển khai bảo mật thiết bị với Phần mềm đã ký, Trang web đáng tin cậy và Kiểm soát ứng dụng

Sau khi hoàn tất các bạn có thể học thêm các môn nâng cao về quản trị mạng hay những chương trình về bảo mật thống tin Securit+ / Pentest +/CySA+ và CASP

Advertisement

Published by Security365

Learn Everywhere with Đông Dương ICT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: