Lesson 1.3 : Tìm Hiểu Các loại và Tính năng của Hệ Điều Hành – Bài tập 3 – Thay đổi kiểu màn hình / giao diện người dùng

Lesson 1.1 : Tìm Hiểu Các loại và Tính năng của Hệ Điều Hành Bài tập 1 – So sánh Windows 7, 8.1 và 10

Lesson 1.2 : Tìm Hiểu Các loại và Tính năng của Hệ Điều Hành – Bài tập 2 – Nhu cầu của Doanh nghiệp và Cá nhân

Liện hệ & Đăng kí Học Comptia A+

Bài tập 3 – Thay đổi kiểu màn hình / giao diện người dùng

Các hệ điều hành khác nhau cung cấp các loại màn hình và giao diện người dùng khác nhau. Các giao diện người dùng này có thể được tùy chỉnh.

Không giống như Linux, là mã nguồn mở, Windows không cung cấp nhiều tùy biến. Bạn có thể thực hiện các thay đổi về mặt thẩm mỹ, nhưng chúng bị giới hạn ở màu sắc, hình nền, v.v. Đối với Linux, mặt khác, bạn có thể thực hiện nhiều thay đổi, bao gồm cả giao diện và chức năng. Ví dụ, Windows 7 tương tự như Vista, nhưng có một số cải tiến mới, chẳng hạn như hiệu suất. Các lỗi và các sự cố liên quan đến giao diện người dùng có trong Windows Vista đã được khắc phục trong Windows 7.

Trong bài tập này, bạn sẽ học cách thay đổi kiểu màn hình và giao diện người dùng.

Mục tiêu kỳ thi

Sau khi hoàn thành bài tập này, bạn sẽ có thể:

  • Thay đổi cài đặt giao diện trong PLABWIN10

Thiết bị của bạn

Bạn sẽ sử dụng các thiết bị sau trong phòng thí nghiệm này. Vui lòng bật nguồn thiết bị ngay bây giờ.

  • PLABWIN10 – (Windows 10 – Thành viên miền)
Ảnh chụp màn hình Practice Labs.

Nhiệm vụ 1 – Thay đổi cài đặt giao diện trong PLABWIN10

Để thay đổi cài đặt giao diện, hãy thực hiện các bước sau:

Bước 1

Kết nối với PLABWIN10 .

Trong hộp văn bản Nhập vào đây để tìm kiếm , hãy nhập lệnh sau:

Settings

Chọn Cài đặt từ kết quả tìm kiếm.

Hình 3.1 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 3.1 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Chọn Cài đặt từ kết quả tìm kiếm.

Bước 2

Các Windows Settings cửa sổ được hiển thị.

Nhấp vào Cá nhân hóa .

Hình 3.2 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 3.2 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Nhấp vào Personalization trong cửa sổ Windows Settings.

Bước 3

Từ ngăn bên trái, nhấp vào Màu .

Hình 3.3 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 3.3 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Nhấp vào Màu trong ngăn bên trái.

Bước 4

Nhấp vào màu đầu tiên trong phần Màu gần đây .

Lưu ý rằng menu ảnh trên cùng hiển thị bản xem trước của màu đã chọn.

Hình 3.4 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 3.4 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Chọn màu trong khung bên phải.

Bước 5

Trong ngăn bên trái, nhấp vào Màn hình khóa .

Chọn tùy chọn Ảnh từ menu thả xuống Nền.

Hình ảnh phía trên tiêu đề nền cho biết màn hình khóa sẽ trông như thế nào nếu ảnh đã chọn được đặt làm màn hình khóa.

Hình 3.5 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 3.5 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Hiển thị cài đặt Màn hình khóa.

Bước 6

Trong ngăn bên trái, nhấp vào Thanh tác vụ . Tại đây, các thuộc tính khác nhau của thanh tác vụ có sẵn.

Hình 3.6 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10
Hình 3.6 Ảnh chụp màn hình PLABWIN10: Cấu hình trang Thanh tác vụ.

Published by Security365

Learn Everywhere with Đông Dương ICT

3 thoughts on “Lesson 1.3 : Tìm Hiểu Các loại và Tính năng của Hệ Điều Hành – Bài tập 3 – Thay đổi kiểu màn hình / giao diện người dùng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: