Khóa Học Trực Tuyến CompTIA CASP +

Khóa học trực tuyến CompTIA CASP + trên hệ thống thực hành Practice-Lab sẽ cung cấp cho bạn nền tảng cần thiết để đạt được các kỹ năng thực hành về bảo mật CNTT nâng cao.

Bằng cách hoàn thành các nhiệm vụ trong phòng thí nghiệm, bạn sẽ nâng cao kỹ năng thực hành của mình về bảo mật doanh nghiệp, quản lý rủi ro và ứng phó sự cố, nghiên cứu, phân tích và đánh giá, tích hợp các lĩnh vực máy tính, truyền thông và kinh doanh và tích hợp kỹ thuật của các thành phần doanh nghiệp. Những nhiệm vụ tương tự này sẽ giúp bạn hiểu các mục tiêu và năng lực được yêu cầu bởi kỳ thi chứng chỉ CASP + (CAS-003).

Liên hệ & Đăng kí học Comptia CASP+

Nội Dung Khóa Học CompTIA CASP +
 • Làm việc với kết nối từ xa
 • Thực hiện pháp y kỹ thuật số
 • Tài liệu hỗ trợ quản lý rủi ro và an ninh
 • Định cấu hình các mục và đường cơ sở cấu hình SCCM
 • Tích hợp các thành phần bảo mật và mạng
 • Cài đặt và cấu hình cân bằng tải mạng
 • Thực hiện quản lý dựa trên quy tắc tường lửa
 • Triển khai SSL VPN bằng Trình quản lý thiết bị ASA
 • Định cấu hình Xác minh và Khắc phục sự cố Bảo mật cổng
 • Quét và khắc phục lỗ hổng bằng OpenVAS
 • Định cấu hình và xác minh danh sách truy cập IPv4 và IPv6 để lọc lưu lượng truy cập
 • Phân tích lưu lượng mạng với Wireshark
 • Định cấu hình bảo mật điểm cuối
 • Định cấu hình xác thực và ủy quyền nâng cao
 • Mã hóa và băm
 • Thực hiện đánh giá bảo mật bằng các công cụ khác nhau
 • Sử dụng các công cụ khác nhau để đánh giá bảo mật
 • Thực hiện Đánh giá Bảo mật bằng MBSA
 • Bản vá tuân thủ
 • Lập bản đồ Mạng
 • Cài đặt và cấu hình ManageEngine OpManager
 • Triển khai DNSSEC
 • Triển khai Dịch vụ Liên kết Quảng cáo
 • Thực hiện các cuộc tấn công ngoại tuyến
 • Định cấu hình Xác minh và Khắc phục sự cố Kết nối Đường hầm GRE
 • Triển khai OpenPGP
 • Các khái niệm PKI
 • Thực hiện lấy biểu ngữ
 • Sử dụng công cụ bẻ khóa mật khẩu
 • Nâng cấp và bảo mật kết nối SSH
 • Định cấu hình xác thực hai yếu tố
 • Sử dụng mã hóa và mật mã

Published by Security365

Learn Everywhere with Đông Dương ICT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: